แมงกานีส (Manganese)

          แมงกานีส (Manganese) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Mn มีหมายเลขอะตอมเป็น 25 แร่แมงกานีสมักพบปะปนกับแร่ของเหล็ก และเนื่องจากแร่ของธาตุนี้ คือ pyrolusite มีสมบัติเป็นแม่เหล็ก จึงตั้งชื่อแร่นี้จากคำลาติน magnes แปลว่าแม่เหล็ก (magnet) ซึ่งเทียบเท่ากับคำเยอรมัน Mangan และคำฝรั่งเศส manganese

จนกระทั่งการค้นพบธาตุอีก 2 ธาตุใหญ่ VII B คือ เทคนีเซียม (Tc) เลขอะตอม 43 และรีเนียม (Re) เลขอะตอม 75

 

          ในปี ค.ศ. 1924 และ 1937 ตามลำดับ แมงกานีสเป็นธาตุเดียวเท่านั้นในหมู่ VII B ที่นักวิทยาศาสตร์รู้จัก

คุณสมบัติ ช่วยกำจัด โคลน, ตะกอน, ฝุ่น, สนิมเหล็ก ที่ปะปนมากับน้ำ เหมาะกับน้ำบาดาล น้ำคลอง และแหล่งน้ำ

ตามธรรมชาติ

           เหล็ก ในน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่โดยเฉพาะในน้ำใต้ดิน จะพบเหล็กอยู่ด้วยเสมอ เหล็กเป็นสารที่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้น้ำประปา เช่น ทำให้น้ำมีสีแดงและมีกลิ่น ทำให้เกิดคราบสนิมเหล็กขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรือทำให้ผ้าเปื้อน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารให้กับแบคทีเรีย (Iron bacteria) ทำให้น้ำประปามีกลิ่นและรสเป็นที่น่ารังเกียจ น้ำที่เพิ่งนำขึ้นมาจากใต้ดิน เช่น น้ำบาดาลจะใสเพราะเหล็กละลายอยู่ในน้ำในรูปเฟอร์รัส (Fe2+) แต่จะขุ่นเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนที่ได้จากอากาศ ทั้งนี้เพราะเฟอร์รัสจะถูกออกซิไดซ์กลายเป็นเฟอร์ริก (Fe3+) น้ำผิวดินมีเหล็กละลายอยู่น้อยกว่าน้ำบาดาล เหล็กที่พบในน้ำผิวดินอาจเป็นเหล็กอินทรีย์ซึ่งเป็นสารประกอบของเหล็กที่อยู่รวมกับสารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยของพืชในน้ำ เหล็กชนิดนี้ให้สีเข้มแต่สามารถกำจัดออกจากน้ำได้ง่าย น้ำดื่มไม่ควรมีเหล็กเกินกว่า 0.3 มก./ล.

 

        โลหะอื่น ๆ ปกติมักจะไม่พบในปริมาณมากนักในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำบาดาล นอกจากในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นไหลผ่านบริเวณที่มีโลหะหนัก หรือถูกปะปนด้วยน้ำเสียที่มีโลหะหนักผสมอยู่ โลหะหนักพวกนี้ได้แก่ สารปรอท ตะกั่ว ไซยาไนด์และโครเมียม เป็นต้น ซึ่งแม้จะมีปริมาณน้อยแต่เมื่อบริโภคเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

แร่แมงกานีส ชนิดไพโรลูไซต์

         เป็นแร่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ปริมาณแมงกานีสในแร่ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่างกันตามเกรดแร่ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 เกรดคือ เกรดโลหกรรม มีแมงกานีสร้อยละ 46 ขึ้นไป เป็นแร่ดำมหัศจรรย์ มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำ มีส่วนประกอบเป็น แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO₂) 40-65%

คุณสมบัติมหัศจรรย์ 5  ประการ
1. กำจัดเหล็ก และสนิมเหล็กละลายน้ำ
2. กำจัดแมงกานีสละลายน้ำ
3. กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟต์ในน้ำ 
4. ดักจับฝุ่นตะกอน และสารแขวนลอยในน้ำ
5. ดักจับโลหะหนัก และโลหะแขวนลอยในน้ำ

จุดเด่นของไพโรลูไซต์
1. อายุการใช้งานนานมากกว่าสารชนิดอื่น เมื่อใช้ไประยะเวลานานจะประหยัดกว่าสารชนิดอื่น 
2. ระยะเวลาในการสึกกร่อนอยู่ที่ 2-3% ต่อปี 
3. ใช้พื้นที่ในการกรองน้อยลง
4. สามารถกำจัดโลหะหนัก แมงกานีส และไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดีเยี่ยม
5. ประสิทธิภาพในการกรองสูงที่สุด สามารถกรองเหล็กและแมงกานีสได้ถึง 90.99% 
6. ไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเหมือนสารชนิดอื่นๆ
7. ไม่ต้องฟื้นฟูสารกรองด้วยด่างทับทิม

icon-03.png
aquaservice
icon-02.png
Aqua service Co., Ltd.
icon-04.png
064 449 7163, 081 9955 5083
0