ระบบการกรองน้ำแบบเดิม

ระบบการกรองน้ำแบบใหม่

ทรายละเอียด

แมงกานีส

คาร์บอนด์

กรวดกลาง

ทรายกลาง

ทรายหยาบ

กรวดละเอียด

ตัวอย่างระบบ

แร่ไพโรลูไซต์

แร่ธรรมชาติ 100%

สำหรับกรองน้ำเพื่อให้ได้น้ำใสสะอาด 100%

ระบบกรองน้ำสำหรับ

โรงงาน อาคารขนาดใหญ่

และครัวเรือน

ถังกรองหน้าเหล็ก

ถังกรองหน้าสแตนเลส

icon-03.png
aquaservice
icon-02.png
Aqua service Co., Ltd.
icon-04.png
064 449 7163, 081 9955 5083
0
new page1-01